Nøkkeltall for satser og gebyrer 2020

Fra 1. januar 2020 trådte nye satser for salærer og gebyrer for inkassobransjen i kraft.

Dette er satsene som gjelder fra 1. januar:

  • Inkassosatsen forblir kr 700,- (uendret siden 2017).

  • Rettsgebyret øker til kr 1172,- (opp fra 1150,- i 2019).

  • Forsinkelsesrenten øker til: 9,50 % (en økning fra 9,25 % i 2019).

  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) kr 400,-

  • Purregebyr kr 70,-

  • Inkassovarsel kr 70,-