Nøkkeltall for satser og gebyrer 2019

Fra 1. januar 2019 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen.

  • Inkassosats fra 01.01.2019: 700,- (uforandret fra 2018).

  • Rettsgebyr fra 01.01.2019: 1150,- (Opp 20,- fra 2018).

  • Forsinkelsesrente: 8,75 prosent p.a. Gjelder første halvår 2019.

  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) Jfr. forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd: 380,- (uforandret fra 2018).