Effektive løsninger

Få bedre likviditet ved å sette bort betalingsoppfølgingen til oss

Spesialist på felleskostnader

Vi har spesialisert oss på oppfølging av ubetalte felleskostnader i boligselskap, og vi har et engasjert fagmiljø med god erfaring fra betalingsoppfølging.

Løsning gjennom dialog

Vi er opptatt av å ta vare på din kunde slik at kundeforholdet blir tilbakeført til normalen og betalingene kan fortsette som vanlig.

Fleksible tjenester

Vi kan håndtere hele faktureringsprosessen, eller vi kan overta et krav når det ikke blir betalt til forfall. Våre løsninger tilpasses dine behov.

Hvordan løser Boliginkasso dine ubetalte krav?

Kredittdager er noe de fleste bedrifter har et forhold til. Ved å sette bort betalingsoppfølgingen påstår vi at du kommer til å øke likviditeten i ditt selskap.

Ønsker du å sette ut hele faktureringsprosessen så kan vi ordne dette. Boliginkasso samarbeider tett med autoriserte regnskapsbyråer som tilbyr fakturering, regnskap og HR tjenester. Vi overtar der du vil.

Krav som forblir ubetalt overføres til Boliginkasso for betalingsoppfølging. Vi tar oss av nødvendig varsler og påser at inkassoloven følges til punkt og prikke.

Boliginkasso jobber med å løse saken frivillig, dersom dette ikke fører frem kan vi sende saken rettslig for å tvangsinndrive pengene.

Vi er opptatt av å ta vare på din kunde slik at kundeforholdet blir tilbakeført til normalen og betalingene kan fortsette som vanlig.

Samarbeid med Svensson Nøkleby på juridiske tjenester

Boliginkasso AS samarbeider med Svensson Nøkleby som har erfarne advokater og hjelper deg med å få til en løsning i saken. Det for å skape en sømløs overgang mellom inkassosaker og en eventuell rettsprosess.

Advokatene som bistår Boliginkasso med inkassotjenester rundt ditt krav er de samme advokatene som hjelper ditt boligselskap dersom inkassoprosessen stopper opp og rettslige prosesser må vurderes.

Hvis kravet fra ditt boligselskap bestrides er alternativet å sende saken til et advokatkontor som må sette seg inn i saken fra bunnen av.

Hos Boliginkasso vil din bedrift imidlertid oppleve en sømløs og effektiv overgang fra inkasso til rettsprosess fra advokater med spisskompetanse innen innfordring av pengekrav.

Ved å velge Boliginkasso som din inkassopartner, vil ditt boligselskap oppleve overgangen fra inkasso til rettsprosess som rask, kostnadseffektiv, kompetent og trygg.

https://www.svenssonnokleby.no