Om oss

Vi skal levere moderne innfordringstjenester for boligselskap

Boliginkasso AS er et inkassoselskap med alle nødvendige autorisasjoner for å innkreve ubetalte felleskostnader og forfalte fakturaer. Boliginkasso AS leverer purreservice og inkassotjenester, herunder før og rettslig pågang.

Vår visjon

Sørge for at ubetalte felleskostnader blir raskt innkrevd for å sikre god økonomi i boligselskapene.

Vår forretningsidé

Vi skal levere moderne innfordringstjenester for å trygge eiere, beboere og boligselskapene.