Boliginkasso har spesialisert seg på oppfølging av ubetalte felleskostnader.

Vi har eget fagmiljø rettet mot boligselskapene. Fagmiljøet er med dette fokusert på hvordan man løser misligholdte felleskostnader hos andelseierne. Gjennom flere års praksis er det opparbeidet kunnskap og erfaring om hvordan man håndterer disse sakene, og hvilke virkemidler som fungerer best i de aktuelle sakene.

En saksbehandler har flere virkemidler, brev, telefon og rettslig oppfølging som kan vurderes for å løse sakene.

  • Fakturaforfall
  • Inkassovarsel
  • Betalingsoppfordring
  • Rettslige skritt

Vår innfordring:

Dersom en beboer ikke er i stand til å gjøre opp for seg til tross for innkreving og inkasso, kan det i verste fall ende med at boligen blir tvangssolgt. Hvis salget ikke dekker det utestående beløpet, har de aller fleste borettslag sikringsordninger som trer i kraft. Disse forsikrer at det ikke går ut over deg eller de andre eierne i borettslaget dersom naboen ikke betaler.

Purreservice:

Før en faktura kan sendes til inkasso, må det sendes et inkassovarsel.
Man kan velge om man vil sende en purring først og så et inkassovarsel, eller om man vil sende inkassovarsel direkte. De alle fleste har i dag kuttet ut purringen og sender et lovpålagt inkassovarsel

Inkassovarselet må være godt merket med at det er et inkassovarsel og skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager. Det må også opplyses om hva kravet gjelder og beløpets størrelse.

Inkasso:

Når fordringen er gått til inkasso, sendes en betalingsoppfordring. Betalingsoppfordringen har en betalingsfrist på 14 dager.

 

Inkassogangen:

Vi skal alltid jobbe for å begrense tapene for våre kunder. Dette gjøres med å søke raske og frivillige løsninger med den som skylder penger. Dersom debitor ikke kan betale eller vil gjøre opp for seg kan Boliginkasso sende saken videre til rettslig behandling.

Rettsligbehandling betyr at forliksråd/namsmann/tingretten vil forsøke å drive inn pengene ved bruk av tvang. Et rettsligskritt vil påføre saken ytterligere kostnader. Vi anbefaler alle å ta kontakt med oss for å finne en betalingsløsning så raskt misligholdet har oppstått.

 

Telefonsamtaler med debitor, der man orienterer om saksgangen, vurderes også tvangssalg. Dette er et svært effektivt tiltak på sakene. Betalingsviljen er meget høy da dette gjelder boligen man selv bor i og vi har førsteprioritets pant i boligen. Tingretten stadfester tvangssalget og sender ut brev til andelseier med 30 dagers betalingsfrist. Løses ikke sakene innen fristens vil det oppnevnes medhjelper og tvangssalget er et faktum. De fleste saker løser seg så vi slipper å tvangsselge