Har du mottatt en sak fra oss?

Vi har eget fagmiljø rettet mot boligselskapene. Fagmiljøet er med dette fokusert på hvordan man løser misligholdte felleskostnader hos andelseierne. Gjennom flere års praksis er det opparbeidet kunnskap og erfaring om hvordan man håndterer disse sakene, og hvilke virkemidler som fungerer best i de aktuelle sakene.

En saksbehandler har flere virkemidler, brev, telefon og rettslig oppfølging som kan vurderes for å løse sakene.

Vanlige spørsmål

Har du spørsmål? Nedenfor finner du de mest vanlige spørsmålene vi får